Otvorimo vrata zdravlja

  • Autor objave:

Akcije “Otvorimo vrata zdravlju” – jednom u šest mjeseci u svakom od gradova jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (Lipiku, Novskoj, Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Virovitici) bit će organizirane akcije mjerenja tlaka na javnim površinama ili u prostorima partnerskih organizacija i gradova.

U sklopu akcija održavat ćemo i besplatna predavanja i radionice kojima ćemo promovirati zdrave životne navike kojima se prevenira niz bolesti. Izradit ćemo i distribuirati brošuru “Zdravi slatkiši”, a slastice koje ćemo proizvesti na radionicama podijeliti građanima, prvenstveno mladima u srednjim školama u gradovima u kojima ćemo provoditi aktivnosti.

Izrada i pokretanje web portala “Vrata zdravlja” s tekstovima i sadržajem vezanim uz zdrave životne navike i prevenciju bolesti, koji će biti usmjereni prema mlađoj populaciji (mladima).

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.