OTVORIMO VRATA ZDRAVLJA

Stanovništvo Republike Hrvatske suočeno je s problemom pobolijevanja i smrtnosti povezane s kroničnim nezaraznim bolestima, što se može povezati s nezdravim stilovima življenja. Stanovništvo u ruralnim dijelova u nepovoljnijem je položaju pod gradskog stanovništva jer je do njih teže doprijeti u medijskim i drugim kampanjama i akcijama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja.

Također, stanovništvu u ruralnim sredinama zdravstvena skrb nije u jednakoj mjeri dostupna zbog geografske udaljenosti i mobilnosti. Starije osobe s ruralnih područja u značajnoj su mjeri zapuštene u smislu preventivnih aktivnosti, informiranja i savjetovanja, a u kontaktu su sa zdravstvenim ustanovama tek onda kad je situacija sa zdravljem u alarmantnoj fazi.

Bolji pristup preventivnim programima, bolja informiranost i samostalna briga briga o zdravlju, uz promicanje zdravih navika, pridonijet će poboljšanju pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo ranjivih skupina – starijih osoba, djece, osoba s invaliditetom, mladih.

U cilju učinkovitosti preventivnih programa u projekt su uključeni dionici s područja nekoliko županija Republike Hrvatske, s područja sa smanjenim mogućnostima, uključujući jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. To su: gradovi Daruvar, Novska i Lipik te, Udruga osoba s invaliditetom Grubišno polje, Udruga invalida rada Virovitica i Dijabetička udruga Garešnica.

Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi niz godina provodi aktivnosti usmjerene poboljšanju zdravlja, posebno kod ranjivih skupina stanovništva. Udruživanjem sa spomenutim partnerskim organizacijama obuhvatit ćemo ruralno stanovništvo s područja na kojima djeluju partnerske organizacije i jedinice lokalne samouprave te organizirati aktivnosti kojima ćemo promicati brigu o zdravlju i prevenciju bolesti.

Aktivnosti projekta su:

Akcije “Otvorimo vrata zdravlja” – jednom u šest mjeseci u svakom od gradova jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (Lipiku, Novskoj, Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Virovitici) bit će organizirane akcije mjerenja tlaka na javnim površinama ili u prostorima partnerskih organizacija i gradova.

U sklopu akcija održavat ćemo i besplatna predavanja i radionice kojima ćemo promovirati zdrave životne navike kojima se prevenira niz bolesti. Izradit ćemo i distribuirati brošuru “Zdravi deserti”, a slastice koje ćemo proizvesti na radionicama podijeliti građanima, prvenstveno mladima u srednjim školama u gradovima u kojima ćemo provoditi aktivnosti.

Izrada i pokretanje web portala “Vrata zdravlja” s tekstovima i sadržajem vezanim uz zdrave životne navike i prevenciju bolesti, a koji će biti usmjereni prema mlađoj populaciji (mladima).

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo zdravstva i Posredničko tijelo razine 2 (PT2) Hrvatski zavod za zapošljavanje.Vt