Udruga DUG

Dijabetička udruga Garešnica

Udruga je osnovana 2001. godine.

Cilj udruge su unapređenje medicinske i socijalne zaštite oboljelih od šećerne bolesti.

Svrha udruge je povezivanje pojedinaca s ciljem unapređenja zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećera i poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz šećernu bolest.

Prema Statutu, djelatnost udruge uključuje slijedeće aktivnosti:

suradnja sa organima vlasti, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, a posebno sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, Crvenim križem, te drugim socijalno-humanitarnim organizacijama u RH i inozemstvu

poticanje donošenja zakonskih odredbi u interesu oboljelih od šećerne bolesti, uspostavljanjem i održavanjem neposrednih kontakata na oboljelima, a osobama koje sa njima žive, koje o njima brinu i sa medicinskim stručnjacima
– davanjem obavijesti o šećernoj bolesti oboljelima, članovima njihovih obitelji i ostalim zainteresiranim osobama putem tiskanih i audio-vizualnih materijala, predavanja i dr.

organiziranjem raznih oblika tečajeva zdravstvenog odgoja i edukativno-rekreativnih zajedničkih boravaka oboljelih od šećerne bolesti

izdavanjem i prodajom časopisa i drugih tiskanih materijala

udruga može, radi ostvarivanja svojih ciljeva, te radi pribavljanja sredstava, obavljati i druge djelatnosti u skladu s važećim propisima

učlanjivanjem u udrugu organizacije sa istim ili sličnim ciljem postojanja kao što ga ima ova Udruga, a na različitim razinama organiziranja u RH i izvan nje